top of page

Clubkampioenschappen BDZ

11 t/m 16 maart 2024

inschrijven via wedstrijdzaken@bdzbowling.nl

  • Maandag:    start 1e serie om 19:00 uur

  • Dinsdag:      start 1e serie om 19:00 uur

  • Woensdag:  start 1e serie om 19:00 uur

  • Donderdag: start 1e serie om 19:00 uur

Finale indeling
(Zaterdag 16 Maart):
10:00 uur - Finale serie
 
  • Heren A klasse      - 1 t/m 4
  • Heren B klasse      - 1 t/m 3
  • Heren CD klasse   - 1 t/m 4
  • Dames AB klasse  - 1 en 2
  • Dames CD klasse  - 1 en 2
Inschrijvingen per serie (Singles)
Inschrijvingen per serie (Doubles)
bottom of page