Algemene Leden vergadering BDZ

De algemene ledenvergadering voor het seizoen 2018/2018 wordt gehouden op:

zondag 9 december 2018, om 20:00 uur

in de Meranti zaal van Dekker Zoetermeer

U ontvangt hiervoor per email een uitnodiging inclusief agenda en convocatie.

Hieronder vindt u de verslagen van voorgaande ALV's.

Verslag ALV 2017:
Verslag ALV 2016:
Verslag ALV 2015: