top of page

Dinsdag 4 juni
champions finale!

Over Ons

De Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer (afgekort BDZ) is opgericht op 21 juli 2004 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel op 23 juli 2004.

Het doel van de BDZ is neergelegd in het eerste lid van artikel 2 van de statuten van de vereniging. Dat eerste lid luidt ongeveer als volgt:

 

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de bowlingsport, het samenbrengen in de vereniging van beoefenaren van de bowlingsport en het behartigen van de belangen van zijn leden inzake de bowlingsport.

 

Met het oog op het realiseren van die doelstelling is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF), wordt deelgenomen aan door de NBF georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en organiseert de vereniging wedstrijden, competities en andere sportieve evenementen.

De vereniging kent ongeveer 200 leden die vrijwel allemaal deelnemen aan een of meer van de door de BDZ georganiseerde leagues. De BDZ kent drie verenigingsleagues, te weten op de maandagavond, de dinsdagavond en de woensdagavond. Daarnaast verzorgt de BDZ de organisatie van de zogenoemde bedrijvenleague die op donderdagavond wordt gespeeld. Ieder lid van de vereniging is “automatisch” ook lid van de NBF.

De BDZ kent uiteraard een bestuur dat momenteel bestaat uit vier personen, te weten:

  • Kevin Reeuwijk (voorzitter, ad-interim ledenadministratie)

  • Maaike Huizer (penningmeester)

  • Anne van der Poel (algemeen lid – wedstrijdsecretariaat)

  • José Olrichs (algemeen lid - evenementen)

Het bestuur is per e-mail te bereiken via: info@bdzbowling.nl.

Ons gironummer is: NL02 INGB 0009 6471 19

De kosten van het BDZ lidmaatschap voor het seizoen 2023-2024 zijn als volgt:

Type
Senior 18-21
Senior 22-64
Senior 65+
Hoofdlidmaatschap
€ 55,20
€ 60,60
€ 55,20
Dubbellidmaatschap
€ 31,90
€ 31,90
€ 31,90
About
Locatie
LuckysZoetermeer.jpg

De Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer (afgekort BDZ) heeft haar thuisbasis in Lucky's Bowling Zoetermeer, Scheglaan 12 te 2718 HK Zoetermeer, telefoon 079 - 3684242.

 

Het bowlingcentrum bevat 16 volautomatische banen.

Lucky's Bowling Zoetermeer is goed bereikbaar vanaf de A12. Een routebeschrijving vindt u hier.

bottom of page