De competitie start weer vanaf 30 augustus 2021!
Inschrijven is nu mogelijk

Over Ons

De Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer (afgekort BDZ) is opgericht op 21 juli 2004 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel op 23 juli 2004.

Het doel van de BDZ is neergelegd in het eerste lid van artikel 2 van de statuten van de vereniging. Dat eerste lid luidt ongeveer als volgt:

 

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de bowlingsport, het samenbrengen in de vereniging van beoefenaren van de bowlingsport en het behartigen van de belangen van zijn leden inzake de bowlingsport.

 

Met het oog op het realiseren van die doelstelling is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF), wordt deelgenomen aan door de NBF georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en organiseert de vereniging wedstrijden, competities en andere sportieve evenementen.

Op dit moment kent de vereniging ruim 200 leden die vrijwel allemaal deelnemen aan een of meer van de door de BDZ georganiseerde leagues. De BDZ kent drie verenigingsleagues, te weten op de maandagavond, de dinsdagavond en de woensdagavond. Daarnaast heeft de BDZ de organisatie van de zogenoemde bedrijvenleague die op donderdagavond wordt gespeeld. Ieder lid van de vereniging is “automatisch” ook lid van de NBF.

 

De BDZ kent uiteraard een bestuur dat bestaat uit zes personen, te weten:

 

  • Kevin Reeuwijk (voorzitter)

  • Wilma van Praag (secretaris en ledenadministratie)

  • Thijs van den Bulk (penningmeester)

  • Anne van der Poel (algemeen lid – wedstrijdsecretariaat)

  • José Olrichs (algemeen lid - evenementen)

  • Tony van Wijland (algemeen lid - ondersteuning wedstrijdsecretariaat en evenementen)

 

Het bestuur is per e-mail te bereiken via: info@bdzbowling.nl.

Ons gironummer is: NL02 INGB 0009 6471 19

Locatie
LuckysZoetermeer.jpg

De Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer (afgekort BDZ) heeft haar thuisbasis in Lucky's Bowling Zoetermeer, Scheglaan 12 te 2718 HK Zoetermeer, telefoon 079 - 3684242.

 

Het bowlingcentrum bevat 16 volautomatische banen en is – niet onbelangrijk – voorzien van airconditioning.

Lucky's Bowling Zoetermeer is goed bereikbaar vanaf de A12. Een routebeschrijving vindt u hier.